Efekty pracy sieci - rok 2013

W ramach projektu zostały utworzone 4 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli:

 • sieć dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • sieć wychowawców,
 • sieć humanistów – Nauczyciele pracują zespołowo,
 • sieć matematyków – Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

 

W ramach wszystkich działających sieci nauczyciele:

 • brali udział w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów,
 • współpracowali i wymieniali się dobrymi praktykami,
 • pracowali na platformie informatycznej ORE www.doskonaleniewsieci.pl

 

Podczas badania jakości pracy sieci przeprowadzonego w grudniu 2013 r. uczestnicy sieci wskazali największą wartość sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
Przedstawia się ona następująco w poszczególnych sieciach:

 

sieć dyrektorów szkół i przedszkoli:

 • współpraca z kompetentnymi i doświadczonymi ekspertami,
 • opracowanie znowelizowanego statutu szkoły,
 • opracowanie ewaluacji wewnętrznej zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym,
 • zwiększenie własnych kompetencji uczestników sieci,
 • integracja środowiska dyrektorów – „wiem, że inni dyrektorzy mają podobne problemy”,
 • współpraca środowiska dyrektorów.

 

sieć wychowawców:

 • możliwość wymiany doświadczeń,
 • doskonalenie zawodowe, pozyskanie nowej wiedzy ze szkoleń,
 • współpraca uczestników sieci,
 • poznanie innych nauczycieli z różnych szkół,
 • poprawa umiejętności komunikowania się.

 

sieć humanistów – Nauczyciele pracują zespołowo:

 • poznanie nauczycieli humanistów z powiatu wołowskiego,
 • zawarcie znajomości z ekspertami, do których można zwrócić się z różnymi problemami dotyczącymi pracy,
 • wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i materiałów merytorycznych,
 • zadowolenie ze swojej pracy – potwierdzenie, że robi się dobrze,
 • nabycie nowych umiejętności,
 • poznanie metod rozwiązywania konfliktów,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • bezpośredni kontakt eksperta z uczestnikami sieci i możliwość praktycznej pracy – zajęcia warsztatowe.

 

sieć matematyków – Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

 • możliwość korzystania z wartościowych materiałów szkoleniowych,
 • spotkania z innymi nauczycielami matematyki z powiatu wołowskiego,
 • wymiana doświadczeń,
 • rozmowa na temat problemów, z jakimi spotykają się nauczyciele w szkole,
 • uczestnictwo w szkoleniach,
 • zdobywanie nowej wiedzy,
 • współpraca z innymi nauczycielami.

 

 

Efekty pracy poszczególnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w 2013 roku są następujące:

sieć dyrektorów szkół i przedszkoli:

 • aktualizacja dokumentacji wewnętrznej placówki w zakresie kontroli zarządczej,
 • opracowanie znowelizowanego statutu szkoły,
 • opracowanie ewaluacji wewnętrznej zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym.

 

sieć wychowawców:

 • poprawa jakości współpracy z rodzicami,
 • opracowanie schematu prawidłowej rozmowy z rodzicami i wykorzystanie go w praktyce szkolnej,
 • rozwiązywanie większości problemów na poziomie wychowawcy, bez angażowania innych specjalistów,
 • wykorzystanie przez rodziców materiałów wypracowanych podczas spotkań sieci,
 • propagowanie materiałów ze spotkań sieci, m.in. poprzez stworzenie gazetek szkolnych,
 • poprawa współpracy między nauczycielami i szkołami.

 

sieć humanistów – Nauczyciele pracują zespołowo:

 • częstsze stosowanie warsztatu plastycznego – przekład intersemiotyczny utworów literackich,
 • wykorzystanie na zajęciach monotypii jako jednej z metod interpretacji i wyrażania własnych emocji,
 • uplastycznienie lekcji poprzez wprowadzenie elementów plastyczno-technicznych,
 • wykorzystanie schematu raportu po sprawdzianie zewnętrznym klasy VI (analiza jakościowa i ilościowa wyników sprawdzianu),
 • nabycie umiejętności reagowania na manipulacje uczniów i rodziców,
 • zdobycie umiejętności pracy z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze,
 • wdrożenie metody pracy zespołowej,
 • poprawa umiejętności pracy z uczniem dyslektycznym.

 

sieć matematyków – Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

 • bezpośrednie wykorzystanie poznanych metod pracy z uczniem zdolnym w praktyce szkolnej,
 • wykorzystanie materiałów dydaktycznych, zadań, konspektów, rebusów, rymowanek podczas zajęć z uczniami,
 • nabycie umiejętności pracy w programie Geogebra,
 • opracowanie modelowej charakterystyki ucznia uzdolnionego matematycznie na poziomie szkoły podstawowej oraz na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

Efektem pracy, który wystąpił we wszystkich sieciach współpracy i samokształcenia jest integracja dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych powiatu wołowskiego!

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj0
W tym miesiącu138
Ogółem49284

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Kapitał ludzkiPowiat WołowskiOśrodek Rozwoju Edukacji